الجيش السوداني يعلن وصول جنود مصريين إلى أراضيه وإنزال معدات عسكرية عبر البحر

الجيش السوداني يعلن وصول جنود مصريين إلى أراضيه وإنزال معدات عسكرية عبر البحر

أعلن الجيش السوداني وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات "حماة النيل"، والتي تستمر فعاليتها من 26 حتى 31 مايو الجاري.
Read more

تمرين الإسترخاء الذهني باللغة العربية

تمرين الإسترخاء الذهني باللغة العربية


مرحبا, إن هذا التمرين صمم خصيصا لكم لتسترخوا ذهنيا من ضغوطات الحياة اليومية و خصوصا ما يجري حول العالم اصنع وقتا لنفسك و أستمتع به لان الإسترخاء الذهني هو أحد أهم أساسيات النجاح في الحياة cherki sette web

email: support@cherki.net   

email: cherki@cherki.net
Read more

Postepay Green: la carta prepagata preoccupa i genitori, ecco perché

Postepay Green: البطاقة مسبقة الدفع تقلق الآباء ، ولهذا السبب

تستهدف على وجه التحديد القاصرين ولها قواعد خاصة فيما يتعلق بالرقابة الأبوية. فيما يلي الميزات والوظائف ، ولكن أيضًا آراء أولئك الذين جربوها.


Read more

Postepay Green: la carta prepagata preoccupa i genitori, ecco perché


Postepay Green: la carta prepagata preoccupa i genitori, ecco perché

  • Negli ultimi anni, Poste italiane S.p.A. ci ha abituato ad una varietà di offerte sempre più ampia e ricca di vantaggi per i clienti. D’altronde, è ben noto che si tratta di una primaria azienda italiana, che si occupa di una pluralità di servizi non solo postali, ma anche bancari, finanziari e di telecomunicazione; di telematica pubblica; di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale.
I suoi servizi, disponibili via web e negli uffici postali sparsi per la penisola, si arricchiscono oggi grazie al nuovo prodotto denominato ‘carta PostePay Green’, già arrivata negli oltre 12.800 uffici postali italiani. Si tratta di una carta che vede i giovanissimi come target di riferimento e che mira alla biosostenibilità e dunque, in qualche modo, contribuisce alla tutela dell’ambiente.
Di seguito ne scopriremo le caratteristiche essenziali, vedremo come funziona e soprattutto daremo un’occhiata ai pareri di chi l’ha già utilizzata: prevale la soddisfazione oppure ci sono critiche che pesano nel giudizio finale sul prodotto?

Read more